nedelja , 19. maj 2019

Pogoji uporabe

S tem, ko uporabljate blog Brezno.si, se šteje, da ste seznanjeni s splošnimi pogoji uporabe ter jih v celoti sprejemate. Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe bloga Brezno.si in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jih blog omogoča. Obvestilo o pogojih uporabe se nanaša na začetno stran in vse podstrani bloga Brezno.si.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je lastnik bloga nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami bloga Brezno.si v najširšem pomenu. Vsebino bloga je brez pisnega dovoljenja lastnika prepovedano kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir (delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo. Tudi v tem primeru je potrebno navesti vir z delujočo povezavo in navedbo avtorja.

Fotografije, ki se uporabljajo po licenci GPU oz. katerikoli drugi licenci, imajo ob objavi posebno navedbo, ki dovoljuje uporabo te fotografije po obstoječih pravilih omenjene licence. Nad temi fotografijami lastnik nima lastništva. Prav tako nima lastništva nad fotografijami, katerih avtorske pravice so že potekle in so bile dane v javno uporabo.

Komentiranje

Komentiranje člankov je mogoče brez registracije, ob navedbi elektronskega poštnega naslova, ki ne bo objavljen. Odzivi piscev, katerih identitete ni mogoče preveriti, so nezaželeni in njihovi avtorji naj upoštevajo možnost, da odzivi ne bodo objavljeni ali pa bodo umaknjeni.

Lastnik bloga Brezno.si prav tako ne odgovarja za komentarje, ki jih na spletnih straneh objavljajo uporabniki. Pridružuje si pravico do odstranitve komentarjev po lastni presoji. Ob morebitnih ponavljajočih neprimernih komentarjih si odgovorni urednik pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči komentiranje.

Varstvo osebnih podatkov

Lastnik bloga Brezno.si po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da zbira osebne podatke samo, kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ter s tem dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Lastnik se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. Lastnik osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval nobeni drugi, fizični ali pravni osebi.

Piškotki

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med obiskovalcem in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša, enostavnejša in kakovostnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje. S tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in uporabniku prijazno.

Blog Brezno.si uporablja izkustvene piškotke, ki so nujni za dobro uporabniško izkušnjo, piškotke Google Analytics za spremljanje statistike obiskanosti bloga ter DoubleClick DART piškotke, ki obiskovalcem bloga omogočajo prikazovanje njim relevantnih oglasov.

DoubleClick DART piškotki

Google kot tretja stranka na blogu Brezno.si uporablja piškotke za prikazovanje oglasov. Google uporablja DART piškotke, ki mu omogočajo, da prikazuje oglase uporabnikom glede na njihovo obiskovanje bloga Brezno.si in drugih spletnih strani.

Uporabniki lahko izključijo uporabo DART piškotka tako, da obiščejo spletno stran – https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Onemogočanje piškotkov

Sami se lahko odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Vse podatke o nastavitvah piškotkov v posameznih brskalnikih boste našli na spodnjih povezavah:

Dodatno

Mnenja, ki jih skozi prispevke izražajo avtorji in komentatorji, ne izražajo vedno mnenja uredništva. Lastnik bloga Brezno.si se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnih straneh. S tem lastnik ne izključuje možnosti za pojav napak med objavljenimi vsebinami. Vse informacije in vsebine posredovane prek tega bloga so tako zgolj informativne narave, saj lastnik ne prevzema odgovornosti za njihovo popolno točnost.

Lastnik se bo trudil za najboljše možno delovanje bloga Brezno.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo blog na lastno odgovornost. Niti lastnik niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi bloga Brezno.si ali še sodeluje pri nadgradnjah, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake oziroma pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Lastnik bloga Brezno.si ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Lastnik ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe bloga Brezno.si.